Thursday, 8 March 2012

SITUASI 4 : BAHASA KEBANGSAAN

Apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini ialah tentang bahasa kebangsaan..seperti yang kita susah sedia maklum, bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan negara kita ialah bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah jelas diperuntukkan dibawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Oleh yang demikian, semua rakyat Malaysia wajib menguasai bahasa Melayu dengan sebaiknya. Namun begitu, bukanlah beerti mereka harus melupakan bahasa ibunda mereka terus. Satu hal yang saya kurang berpuas hati apabila kaum selain kaum Melayu masih tidak boleh menguasai bahasa Melayu. Ya, saya tidak nafikan mereka sangat setia dengan bahasa ibunda mereka, tetapi amat tidak wajar kerana kerajaan sudah menetapkan bahawa bahasa Melayu sudah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Masalah dalam komunikasi seharian antara rakyat pelbagai kaum akan timbul jika masalah ini tidak dibendung.
CINTAILAH BAHASA KEBANGSAAN KITA