Saturday, 24 March 2012

SITUASI 16 : KATA GANDA WARNA DALAM DIALEK KELANTAN

Saya di lahirkan di sebuah daerah kecil  iaitu Besut, Terengganu. Namun begitu, kami penduduk Besut bertutur dalam dialek Kelantan dan boleh dikatakan saya tidak pandai bertutur dialek Terengganu tetapi masih memahaminya. Hal ini disebabkan daerah Besut bersempadan dengan daerah Pasir Puteh, Kelantan. Apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah mengenai kata ganda warna dalam dialek Kelantan. Biasanya penutur dialek ini akan menambahkan kata ganda kepada kata adjektif dibelakangnya. 

contoh dialek Kelantan

CONTOH:

WARNA
KATA GANDA DIALEK KELANTAN
B.M STANDARD
biru [# biru #]
ketu [# kətu #]
Sangat biru
ija [# iǰa #]
kelong [# kəlɔɳ #]
Sangat hijau
mԑ̃ghoh [# mɛ̃ɣɔh #]
meghe [# mẽɣɛ #]
Sangat merah
klabu [# klabu #]
asak [# asaʔ #]
Kelabu asap
putih [# putih #]
suih [# suwih #], lepok [# ləpɔʔ#]
Sangat putih
kuning [#kuniɳ#]
lehe [# lɛhɛ #]
Sangat kuning
ite [# itɛ #]
lengik [# ləɳĩʔ #], lege [# ləgɛ̃ #]
Sangat hitam


Pada pendapat saya, setiap dialek mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Saya percaya, dialek-dialek lain turut mempunyai kata gandanya tersendiri. Satu kelebihan bagi seseorang itu jika dia memahami lebih daripada satu dialek.